Kristina Yngwe möter företagare i Höör

EU    00_0212_BO-kristina-loa (2)  2014-05-12 001 2014-05-12 011

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

EU-valet

Nu är valbodarna invigda!

DSC_0003  DSC_0002

T

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

möte i Norra Rörum

På torsdagskvällen var det info-möte i Norra Rörum. Centerpartiets kommunkrets hade inbjudit in sympatisörer och övriga ”Rörumsbor”. Medlemmarna i centerkrets hade åkt runt och lagt inbjudan i brevlådorna. Överst på dagordningen stod info om den kommande avloppshanteringen. Representanter från Höörs kommun informerade och svarade på frågor. Frågorna var många och stundtals svåra att besvara. Taxan i det nya systemet ifrågasattes också.
Utöver info om kommande avloppsledning, informerade centerpartiet om det kommande valprogrammet för Höörs kommun. De närvarande fick också ge exempel på vilka frågor, som är viktiga för Norra Rörum. Skola och affär trycktes det på, även förbättrad kollektivtrafik.

.DSC_0734 DSC_0735 DSC_0736

centerpartisten LN

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

EU vill förbjuda plastkassar

EU vill förbjuda plastkassar! Förbud har vi egentligen nog av men att minska användandet av plastkassar är ju bra för miljön. Vi har alltid tygkassar med oss när vi ska handla. Tygkassarna håller länge. När man planerar att göra veckans eller dagens inköp tar man med sig de antal kassar man behöver.
centerpartisten LN

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Inbjudan till möte

Inbj SRingsö 2014B.pdf

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Skurup mötte upp med ett strålande väder

DSC_0683 DSC_0682 DSC_0676 DSC_0673 DSC_0669
I går (29/3) var det dags för distriktsstämma för centerpartiet i Skåne. Mötet var förlagt till Skurups folkets hus. Solen sken i kapp med deltagarna, det underligt att solstrålarna kan påverkas mycket.
Sedvanliga stämmoförhandlingar stod på dagordningen men även ett anförande av vår kandidat till EP-valet, Cristina Yngve, som kommer från trakten.
Studieförbundet vuxenskolan, var också på plats och informerade om sin verksamhet med hjälp av ett bildspel.
9 stycken motioner avhandlades. Motioner brukar kunna ta lång tid, att behandla. Dagens behandling av motionerna gick förhållandevis snabbt att behandla utan att, debatten begränsades.
centerpartisten LN

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

föryngring och förnyelse inom Centerpartiet i Höör

Centerpartiet har nu fastställt sin lista inför val till kommunfullmäktige. Listan präglas av föryngring och förnyelse.
Listan toppas av Lars-Olof Andersson och Hanna Ershytt. Lars-Olof är idag partiets gruppledare och ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott. Hanna har under mandatperioden med sin familj flyttat in till Höör från Malmö. Hanna är denna mandatperiod ledamot i regionfullmäktige i Skåne. De följs på listan närmast av Arne Gustavsson, Ola Kollén, Robin Nord, Boel Gadde och Martin Olsson.
CUF finns åter med på Höörscenterns lista genom Robin Nord och Miriam Steinwall. Robin är idag bl.a. vice ordf. för svenska kyrkans unga i Lunds stift. Robin kommer att driva en aktiv personvalskampanj. Robin utvecklar också tillsammans med Boel Gadde Höörscenterns närvaro i sociala media. Med hemsida, Facebooksida och egen blogg.
Listan i sin helhet med namn och adresser framgår nedan.
Medlemsmötet i Bosjökloster diskuterade också Centerpartiets vision för Höör 2025 och partiets prioriterade mål för kommande mandatperiod. Förslagen till program ligger nu ute för inspel från medlemmarna. Vision och mål för kommande mandatperiod kommer att fastställas på ett styrelsemöte i början av april. Frågor besvaras av Lar-Olof Andersson och Hanna Ershytt.
nedtecknat av
Arne Gustavsson
kretsordförande
0704 41 25 48

namn                              ort                      Ålder
Lars-Olof Andersson  Norra Rörum   42
Hanna Ershytt             Höör                  40
Arne Gustavsson          Höör                 64
Ola Kollén                     Höör                  48
Robin Nord                  Snogeröd           21
Boel Gadde                  Sätofta                38
Martin Olsson              Tofta                  39
Miriam Steinwall         Höör                 19
Åke Johansson            Ekenäs              70
Harriet Paulsson        Stanstorp          70
Lars Böök                    Rolsberga          60
Greger Johansson Gadde Sätofta       49
Lars Nihlén                 Höör                   70
Sven Rundqvist         Kulleberga         56
Lisbeth Sigleif            Höör                    71
Per-Arne Olsson        Rolsberga           52
Lennart Sigleif           Höör                    77
Rolf Svensson            Höör                    67

 

 

 

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Skåneråd

I söndags var centerpartister från hela Skåne, samlade till Skåneråd. Det är alltid givande att vara med på sådana här tillställningar. Man möter människor från hela länet och får dela tankar och erfarenheter med dem. Valprogrammet var det som stod på dagordningen.
grupparbetena var konstruktiva och tydliga. Det är framåtanda och vilja i Skånecentern. En framåtanda, som anades redan under hösten, vid arbetet med region och riksdagsnomineringarna. Många unga centerpartister kom in på listorna. Det är positivt att vi får en föryngring.
centerpartisten LN

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

privata aktörer i vård och omsorg

Många tycker att det är fel med privata aktörer i vård och omsorg. En bra omsorg är när man ser den enskilda människan. För att detta ska vara möjligt, måste vi ha klara och tydliga regler, tillräckligt med personal. Chefer som kan verksamheten. Kommunen måste ha samma krav på bemanningen i privat drivna omsorger, som man har i sin egen organisation. Behövs det med bemanning 1:1 så ska det gälla alla. Den offentliga vård och omsorgen har ju också utfört sitt uppdrag dåligt i många fall. Återigen det behövs klara regler och uppföljning av vårdgivarna.
centerpartisten LN Höör

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

studiecirkel

I höstas startade vi (centerpartierna i Höör- Hörby-Eslöv) gemensamt en studiecirkel, tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan. Vi hade märkt att det fanns ett intresse för politik. Kursen var ”nyfiken på politik”, det var heller inte något krav på medlemskap, för att deltaga. Det var heller inte krav efter genomgången kurs. Syftet var att ta vara på det spirande intresse för politik, som vi tyckte oss märka. Kursen var upplagd på 3 kvällsmöten.
Första mötet handlade allmänt om politiken. Annette Linander(DRO-syd centerpartiet i Skåne), höll i denna kväll. Deltagarna var engagerade och vetgiriga. Nästa möte handlade om kommunpolitiken, svårigheter och möjligheter. Lennart Pettersson Svalöv ordförande för centerpartiet i Skåne, höll i denna kväll. Det är alltid inspirerande att lyssna till Lennart. Givetvis blev det också frågor och diskussioner under kvällen.
Tredje och sista mötet höll vi för några dagar sedan. Även denna kväll svarade Lennart för. Denna gång i egenskap av fd riksdagsman. Lennart presenterade jobbet som riksdagsman, med hjälp av ett bildspel samt tankar och berättelser ur det verkliga jobbet, som riksdagsledamot. Ett uppdrag som inte är lika lättvindligt, som det kan tyckas, när man ser det på avstånd.
Om kursen har skapat nya politiker, får framtiden utvisa. Ett är emellertid klart, det finns mycket intresse för politik när man skrapar lite på ytan, hos människor man möter.
centerpartisten LN Höör

Posted in Okategoriserade | Leave a comment