föryngring och förnyelse inom Centerpartiet i Höör

Centerpartiet har nu fastställt sin lista inför val till kommunfullmäktige. Listan präglas av föryngring och förnyelse.
Listan toppas av Lars-Olof Andersson och Hanna Ershytt. Lars-Olof är idag partiets gruppledare och ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott. Hanna har under mandatperioden med sin familj flyttat in till Höör från Malmö. Hanna är denna mandatperiod ledamot i regionfullmäktige i Skåne. De följs på listan närmast av Arne Gustavsson, Ola Kollén, Robin Nord, Boel Gadde och Martin Olsson.
CUF finns åter med på Höörscenterns lista genom Robin Nord och Miriam Steinwall. Robin är idag bl.a. vice ordf. för svenska kyrkans unga i Lunds stift. Robin kommer att driva en aktiv personvalskampanj. Robin utvecklar också tillsammans med Boel Gadde Höörscenterns närvaro i sociala media. Med hemsida, Facebooksida och egen blogg.
Listan i sin helhet med namn och adresser framgår nedan.
Medlemsmötet i Bosjökloster diskuterade också Centerpartiets vision för Höör 2025 och partiets prioriterade mål för kommande mandatperiod. Förslagen till program ligger nu ute för inspel från medlemmarna. Vision och mål för kommande mandatperiod kommer att fastställas på ett styrelsemöte i början av april. Frågor besvaras av Lar-Olof Andersson och Hanna Ershytt.
nedtecknat av
Arne Gustavsson
kretsordförande
0704 41 25 48

namn                              ort                      Ålder
Lars-Olof Andersson  Norra Rörum   42
Hanna Ershytt             Höör                  40
Arne Gustavsson          Höör                 64
Ola Kollén                     Höör                  48
Robin Nord                  Snogeröd           21
Boel Gadde                  Sätofta                38
Martin Olsson              Tofta                  39
Miriam Steinwall         Höör                 19
Åke Johansson            Ekenäs              70
Harriet Paulsson        Stanstorp          70
Lars Böök                    Rolsberga          60
Greger Johansson Gadde Sätofta       49
Lars Nihlén                 Höör                   70
Sven Rundqvist         Kulleberga         56
Lisbeth Sigleif            Höör                    71
Per-Arne Olsson        Rolsberga           52
Lennart Sigleif           Höör                    77
Rolf Svensson            Höör                    67

 

 

 

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Skåneråd

I söndags var centerpartister från hela Skåne, samlade till Skåneråd. Det är alltid givande att vara med på sådana här tillställningar. Man möter människor från hela länet och får dela tankar och erfarenheter med dem. Valprogrammet var det som stod på dagordningen.
grupparbetena var konstruktiva och tydliga. Det är framåtanda och vilja i Skånecentern. En framåtanda, som anades redan under hösten, vid arbetet med region och riksdagsnomineringarna. Många unga centerpartister kom in på listorna. Det är positivt att vi får en föryngring.
centerpartisten LN

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

privata aktörer i vård och omsorg

Många tycker att det är fel med privata aktörer i vård och omsorg. En bra omsorg är när man ser den enskilda människan. För att detta ska vara möjligt, måste vi ha klara och tydliga regler, tillräckligt med personal. Chefer som kan verksamheten. Kommunen måste ha samma krav på bemanningen i privat drivna omsorger, som man har i sin egen organisation. Behövs det med bemanning 1:1 så ska det gälla alla. Den offentliga vård och omsorgen har ju också utfört sitt uppdrag dåligt i många fall. Återigen det behövs klara regler och uppföljning av vårdgivarna.
centerpartisten LN Höör

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

studiecirkel

I höstas startade vi (centerpartierna i Höör- Hörby-Eslöv) gemensamt en studiecirkel, tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan. Vi hade märkt att det fanns ett intresse för politik. Kursen var ”nyfiken på politik”, det var heller inte något krav på medlemskap, för att deltaga. Det var heller inte krav efter genomgången kurs. Syftet var att ta vara på det spirande intresse för politik, som vi tyckte oss märka. Kursen var upplagd på 3 kvällsmöten.
Första mötet handlade allmänt om politiken. Annette Linander(DRO-syd centerpartiet i Skåne), höll i denna kväll. Deltagarna var engagerade och vetgiriga. Nästa möte handlade om kommunpolitiken, svårigheter och möjligheter. Lennart Pettersson Svalöv ordförande för centerpartiet i Skåne, höll i denna kväll. Det är alltid inspirerande att lyssna till Lennart. Givetvis blev det också frågor och diskussioner under kvällen.
Tredje och sista mötet höll vi för några dagar sedan. Även denna kväll svarade Lennart för. Denna gång i egenskap av fd riksdagsman. Lennart presenterade jobbet som riksdagsman, med hjälp av ett bildspel samt tankar och berättelser ur det verkliga jobbet, som riksdagsledamot. Ett uppdrag som inte är lika lättvindligt, som det kan tyckas, när man ser det på avstånd.
Om kursen har skapat nya politiker, får framtiden utvisa. Ett är emellertid klart, det finns mycket intresse för politik när man skrapar lite på ytan, hos människor man möter.
centerpartisten LN Höör

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

träning och dynamiskt arbete

I dag när jag var på gymmet, använde jag bland andra redskap, också roddmaskinen. Efter julmaten gör den god verkan, på en julslö kropp. När jag satt där och ”rodde”, kom jag att tänka på en episod i min gröna ungdom.
Jag gick på skogsbruksskolan i Breanäs. Breanäs ligger i översta hörnet av sjön Immeln. En eftermiddag vid sex-tiden gick jag och min kompis till rektorn, för att be om

nyckeln till båten. (en vanlig eka) Det var inget svårt att få låna båten, utan det var bara så, att de visste var vi var. Till saken hör att man skulle vara inne på skolan senast 22.00.
Vi satte oss i ekan rodde längs västra stranden. Immeln är en vacker sjö med kobbar och skogsbeklädda stränder. Efter ett tag frågade min kompis om vi skulle ro ned till nedersta spetsen av sjön. Ord och handling var ett och vi rodde till Immeln. Efter en kort promenad, satte vi oss i ekan, för att ro tillbaka. Min kompis tröttnade och jag fick ro två tredjedelar av sträckan. Vi insåg ganska snart att vi inte skulle hinna tillbaka till 22.00. (detta var långt innan mobilernas tidevarv).När vi närmade oss målet, såg vi hur man körde längs stranden och lyste med ficklampor, uppenbarligen för att hitta oss. Vi mötte också en annan eka, som var försedd med aktersnurra, vilken dock vägrade att starta. Givetvis hade rektorn blivit orolig när vi inte kom tillbaka i tid. Dagen efter pratade vi om arbetsställningar och om tröttande arbete och dynamiskt. Alla kom fram till, att rodd måste vara ett dynamiskt arbete, eftersom jag inte uppvisade någon trötthet.
Förmodligen lever inte historien kvar men den berättades länge!
Gott Nytt år!
centerpartisten LN

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

God Jul!

DSC_0590  Kanske lite julstämning! God Jul!
centerpartisten LN

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Advent

I dag på eftermiddagen gick vi en promenad i snövädret. En tur som vi ofta går, är Flygarevägen vidare längs järnvägen. Vi viker av där vägen Tjuvaröd för passerade järnvägen. Uppe genom stugområdet ut till Stenskogsvägen och följer denna tillbaka in i samhället. (en tur på knappt 4 km).
Delvis är det ”brottets bana vi följer. En bit gammal räls vittnar om var banan gick. Området mellan Kvarngatan- Stenskogsvägen- järnvägen används flitigt. Nästan varje gång vi går rundan, möter vi andra ”flanörer”- ”hundägare”- ”motionärer”.  För några år sedan fälldes en del av träden längs järnvägen. Detta gjordes för att undvika stormfällning och därmed skador på el-ledningarna till järnvägen men även inkommande el-ledning till mottagningsstationen, som ligger i slutet av Flygarevägen. Stigen som leder längs järnvägen blev helt sönderkörd av skogsmaskinerna. Ett halvår efter avverkningen återställdes gångstigen. Den gjordes vid så att det gick att ta sig fram med rollator och elbil. Björk, vide och hassel, växer snabbt och nu sträcker de sig upp över manshöjd. Någon gång har jag stött på rådjur och hare men allt mera sällsynt, på sommaren ser man snokar som gassar i solen men dom ringlar snabbt iväg in i stengärdet.
I dag syntes inte några djur mer än ett par koltrastar, som kämpade i vinden. Snön som föll gjorde att jag fick en känsla av att det verkligen är ”adventstid”.
Advent i min barndom var verkligen väntan. Mor skulle alltid ha en ”adventsgran” med fyra ljus. Granen var ca 30cm hög. I denna satte vi fyra julgransljus. Dessa skulle räcka fram till jul. Adventsgranen sattes på bordet, vid eftermiddagskaffet på söndagen. Ljusen fick inte bytas ut, utan det gällde att brinna lite på det första, så att det räckte hela tiden till fjärde advent. Det var verkligen att vänta! Denna sedvänja har jag dock inte lyckats få med mig. Adventsljus har vi men inte i en gran (vilket i och för sig medför att vi slipper alla barren) men vi har en adventsljusstake i stället. (där byts ljusen ofta)
centerpartisten.se

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Anders W Jonsson

Under gårdagen hade vi besök av vice ordförande i centerpartiet, Anders W Jonsson.  Anders var kallad till ”mittskåne” ( de tre centerkretsarna i Höör, Hörby och Eslöv) Liknade gemensamma möte kommer att hållas i Hörby och Eslöv. Det är meningen att det ska sätta ”mittskåne” på kartan. På eftermiddagen besöktes Fogdaröd, där vi fick en genomgång och visning av verksamheten.
På kvällen var det föredrag av Anders W Jonsson på Höörs Gästis, dit allmänheten också var inbjuden. Trots en regnig kväll hade ett 30-tal personer sökt sig till Höörs Gästis.
Kvällen började med kaffe och smörgås och därefter höll Anders W Jonsson sitt anförande. Efteråt följde en frågestund, där det ställdes frågor om hur vi ska klara välfärden i framtiden. Det stod klart att det måste mer pengar till för att klara välfärden samtidigt blir det färre personer som ska försörja fler. Någon höjning av skatterna kunde inte Anders W Jonsson tänka sig. Nytänkande och ett annat sätt arbeta på menade han var en möjlig väg. Engagerade arbetsledare som är på plats varje dag och kan rycka in och utföra jobbet, är värdefullt. Minska på antalet möte för cheferna var en sak som det trycktes på.
centerpartisten LN Höör

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nyfiken på politik!

den 22/10 startar vi upp en studiecirkel som har rubriken ”nyfiken på politik” Vi (centerkretsarna i Höör, Hörby och Eslöv) arrangerar den tillsammans med studieförbundet vuxenskolan.
för att delta behöver du bara vara intresserad av politik! inga krav på partitillhörighet eller medlemskrav.
Undrar du över hur ett ärende behandlas och till sist fastställes? Vem får lägga en motion till fullmäktige? mm då är du välkommen!
centerpartisten Lars Nihlén Höör
epost lars@centerpartisten.se

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Kyrkoval

Kyrkovalet det bortglömda valet! Om några dagar har vi kyrkoval! Centerpartiet i Höörs kommun har hjälpts åt att dela ut foldrar till nästan alla hushåll i Höörs kommun. Några fastighetsentréer är låsta. Det blev många meter vi gick eller cyklade och i vissa fall körde bil. I foldern presenterar vi kandidaterna för de olika nivåerna. På försättsladets insida skriver vi vad vi vill med kyrkan!
Vi vill ha en öppen folkkyrka. En kyrka som säger välkommen oavsett vem du är. En kyrka som räknar med dig. Nu hoppas vi att ni läst foldern och förstår att det är viktigt att rösta i kyrkovalet!
centerpartisten LN

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment